Έκθεση εικόνων

Λίμνη Χειμαδίτιδα

Η λίμνη Χειμαδίτιδα πέρνει τα πλεάζοντα νερά της Ζάζαρης και τα δίκας της πλεάζοντα νέρα μέσω του καναλίου του Αμύντα καταλήγουν στην λίμνη των Πέτρων.

Η λίμνη Χειμαδίτιδα είναι μεγαλύτερη από την λίμνη Ζάζαρη, με έκταση 10,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο μήκος 6,3 χιλιόμετρα. Είναι όμως ρηχότερη, με το μέσο βάθος της να μην ξεπερνά το ένα μέτρο και το μέγιστο τα 2,5 μέτρα. Έχει εκτεταμένες ελώδεις εκτάσεις και το 70-80% της λίμνης καλύπτεται απο καλαμιώνες.Δέχεται πίεσεις απο αστικές και γεωργικές δραστηριώτητες και είναι ευτροφική.Πήρε την ονομασία της λόγω τον χειμαδίων που βρίσκονται βορείο δυτικά και εκεί ξεχειμωνίζαν με τα κοπάδια οι κάτοικοι του Λεχόβου.Στην Χειμαδίτιδα ζουν σπάνια είδη πουλιών, από τα οποία 100 είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι εδώ αναπαράγεται, με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ελλάδα, η βαλτόπαπια με εξήντα ζευγάρια, η οποία είναι παγκόσμιο απειλούμενο είδος.

Ακόμη στην λίμνη φιλοξενούνται 12 είδη θηλαστικών, 7 ερπετών, 7 είδη αμφίβιων και ψαριών

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Lake Chimaditis Χιονοδρομικό Καιμακτσαλάν »